Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Karisma Sp. z o.o. działając, jako Dostawca odpowiada za jakość dostarczanych tkanin/wyrobów pod warunkiem ich właściwego zamontowania i konserwacji - na wyrobach gotowych - oraz właściwego transportu i przechowywania.

W przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad ukrytych dostarczonej do Odbiorcy tkaniny w okresie 24 miesięcy (rękojmia za wady) od daty dostawy – Strony przyjmują następujące zasady postępowania:

Do ww. należy dołączyć następujące dokumenty i informacje:

 • kopię faktury potwierdzającej sprzedaż wadliwej tkaniny/wyrobu
 • w przypadku wystąpienia wady tkaniny na gotowym wyrobie: kopię dowodu zakupu wyrobu przez Klienta oraz zgłoszenie reklamacyjne Klienta
 • element wyrobu z wadliwą tkaniną – w celu zbadania zasadności zgłoszenia (w przypadku zgłoszenia mailowego prosimy także o dostarczenie, np. drogą pocztową kuponu tkaniny)
 • inne dokumenty lub informacje wg. potrzeb: zdjęcia, notatkę z oględzin itp.

W przypadku otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego bez uwzględnienia któregokolwiek z wyżej opisanych punktów – Karisma Sp. z o.o. odrzuci wszelkie roszczenia Klienta.

Karisma Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klientowi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

UZNANIE REKLAMACJI:

W przypadku tkanin pozostających na magazynie Klienta – Karisma Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany na własny koszt wadliwej tkaniny – na wolną od wad.

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu wymiana nie jest możliwa – Klient może odstąpić od zakupu wadliwej tkaniny – tkanina ulega niezwłocznemu zwrotowi, a Karisma Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty i korekty faktur(y) VAT w terminie 7 dni roboczych.

W przypadku tkanin na gotowym wyrobie:

 • Klient przesyła do Karisma Sp. z o.o. kalkulację wraz z dokumentacją poniesionych kosztów na wykonanie naprawy. Karisma Sp. z o.o. zwraca Klientowi zaakceptowane koszty naprawy.  
 • w przypadku, gdy naprawa wyrobu nie jest możliwa lub nie jest uzasadniona ekonomicznie, a Klient żąda obniżenia ceny sprzedaży wyrobu - Karisma Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu Klientowi kosztów związanych z obniżeniem ceny, ale w kwocie nie większej niż wartość tkaniny użytej w wyprodukowanym gotowym wyrobie, określonej w kalkulacji (wykazującej zużycie tkaniny).

Karisma Sp. z o.o. prowadzi korespondencję z Klientem we własnym zakresie.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją:

 • zamontowania tkaniny na gotowym wyrobie
 • użytkowaniu produktu przez Klienta
 • przechowywaniu lub konserwacji gotowego wyrobu
 • uszkodzenia i wady powstałe w jakichkolwiek okolicznościach, za które nie odpowiada
  KARISMA Sp. z o.o.
 • naturalne zużycie produktu
 • reklamacji nie podlegają również różnice w tkaninach wynikające z różnych serii produkcyjnych realizowanych przez producenta tkanin.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się przepisy obowiązującego prawa (Kodeks Cywilny).

Zwroty

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Sklepu. Przypominamy, że materiały odcięte z belki (na metry, na próbki lub format A4) nie podlegają zwrotowi zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozdział 4 „Prawo odstąpienia od umowy”, Art.38. „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów”:
(…)
Punkt 3: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Słowo objaśnienia:
Tkaniny są w belkach, a każdy kawałek tkaniny, każdy centymetr i metr stanowią jej integralną część. Przy zamówieniu próbek, formatu A4 lub tkaniny na metry, każde z wymienionych jest cięte z belki na specjalne, indywidualne zamówienie. Niestety nie mamy możliwości z powrotem połączyć tego, co zostało ucięte. W związku z powyższym prosimy o przemyślane zakupy i zachęcamy do zamówienia bezpłatnych próbek albo większego formatu – A4 w celach testowych.

W pozostałych przypadkach przysługuje konsumentowi ustawowy termin 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Co rozumiemy jako pozostałe przypadki?

Tkaniny kupione na belki oraz wszystkie artykuły dostępne na sztuki.

Jeśli chcesz zwrócić zakupiony towar to prosimy o postępowanie zgodne z poniższym schematem.

 1. Starannie zapakuj i zabezpiecz zwracany produkt. Do przesyłki dołóż wypełniony i podpisany dokument formularz zwrotu towaru (pobierz go tutaj).
 2. Wyślij przesyłkę na adres: Karisma Sp. z o.o. Magazyn, ul. Zegrzyńska 28a/12, 05-110 Jabłonna
 3. Zwrot środków otrzymasz w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu zweryfikowania przez nas otrzymanej przesyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu do 14 dni.

 

Zakupy

Informacje

Zamówienia hurtowe

Zamówienia hurtowe

Jesteś zainteresowany zamówieniami setek lub tysięcy metrów? Interesują cię stałe, regularne dostawy i najlepsze, indywidualnie negocjowane ceny? Zapraszamy do kontaktu.

czytaj więcej

Zamów próbki

Zamów próbki

Nie kupuj w ciemno! Zamów próbkę dowolnego materiału. Do 20 próbek nie pobieramy żadnej opłaty za ich przygotowanie. Pokrywasz tylko koszt wysyłki. 

czytaj więcej

Twój doradca

Twój doradca

Wykwalifikowany doradca pomoże Ci w wyborze odpowiedniego produktu. Na każde pytanie udzieli szybkiej odpowiedzi i przeprowadzi przez proces zakupowy. 

kontakt z nami

logo2020 © Karisma. All Rights Reserved.

Realizacja Soluma Interactive